RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP

Audyt i Kontrole

 KONTROLE ZEWNĘTRZNE TEATRU POWSZECHNEGO W ŁODZI
Informacje o kontrolach, jakie miały miejsce w Teatrze Powszechnym w Łodzi w
latach 2015 – 2019 (zakres kontroli, podmiot kontrolujący, data kontroli)
2015 rok:

1) Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy pomieszczeń,
przestrzeganie zakazu palenia w kontrolowanym obiekcie; Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi; 25 02 2015 r.;

2) Wydanie decyzji zezwalającej na pracę dziecka; Państwowa Inspekcja
Pracy-Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi;
09.04.2015 r.;

3) Kontrola warunków pracy pracowników Działu Techniczno –
Gospodarczego; Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi;
29.05.2015 r.;

4) Wypadek przy pracy; Państwowa Inspekcja Pracy-Inspektor Pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi; 09.06.2015 r.

5) Wizytacja pod kątem przystosowania obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych; Inspektor Oddziału ds. Osób Niepełnosprawnych w
Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi;
03.08.2015 r.

2016 rok:

1) Zakres kontroli:
    1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz
        innych składek, do których pobierania zobowiązany został Zakład oraz
        zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
     2. Ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie
         tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
     3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia
         emerytalne i rentowe,
     4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń
         społecznych.

Inspektor Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi,
Wydział Kontroli Płatników Składek; 25.04.2016 r.

2) Zaplecze techniczne, magazynowanie dekoracji; Wydział Kultury Urzędu
Miasta Łodzi; 03.06.2016 r.

3) Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach; Archiwum Państwowe w Łodzi; 17.06.2016 r.

4) Gospodarka finansowa; Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w
Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi;
19.08 - 05.10.2016 r.

2017 rok:

1) Warunki pracy pracowników Działu Gospodarczo – Technicznego;
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi; 05.10.2017 r.

2) Wydanie decyzji zezwalającej na wykonywanie przez dziecko pracy
zarobkowej, rola statysty; Państwowa Inspekcja Pracy-Inspektor Pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi; 13.10.2017 r.

3) Kontrola dokumentów źródłowych składających się na rozliczenie
Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych; Wydział Kultury Urzędu
Miasta Łodzi; 26.10.2017 r.

2018 rok:

1) Wydanie decyzji zezwalającej na wykonywanie przez dziecko pracy
zarobkowej, rola statysty; Państwowa Inspekcja Pracy-Inspektor Pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi; 23.10.2018 r.


2019 rok:

1) Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach; Archiwum Państwowe w Łodzi; 30.04.2019 r.Opublikował: Czeslaw Wojtczak
Publikacja dnia: 29.08.2019
Podpisał: Czesław Wojtczak
Dokument z dnia: 24.07.2019
Dokument oglądany razy: 138