RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny

    Teatr Powszechny w Łodzi jest miejską instytucją kultury, której organizatorem jest miasto Łódź i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Teatr posiada osobowość prawną, działa we własnym imieniu i na własny rachunek.
Siedzibą Teatru jest miasto Łódź, ul.Legionów 21, a terenem jego działania obszar całego kraju.

STATUT TEATRU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNYOpublikował: Czeslaw Wojtczak
Publikacja dnia: 24.07.2019
Podpisał: Czesław Wojtczak
Dokument z dnia: 24.07.2019
Dokument oglądany razy: 7 575