RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP

Kierownik Jednostki

 Dyrektor Teatru – Ewa Pilawska
Kieruje i zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.
Określa podział zadań pomiędzy pracowników w regulaminie organizacyjnym Teatru i udziela pełnomocnictw. Dokonuje czynności prawnych w imieniu Teatru i odpowiada za prowadzenie jego gospodarki finansowej. Organizuje działalność Teatru, poprzez dbanie o realizację działalności programowej, finansowej i inwestycyjnej oraz kształtowanie kierunków działalności merytorycznej i artystycznej.
Od 13 października 1995 roku Ewa Pilawska pełni funkcję Dyrektora Teatru Powszechnego w Łodzi. Od ponad 30 lat pracuje nieprzerwanie w teatrze, z czego 6 lat jako kierownik, 3 lata jako zastępca dyrektora.

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych  – Zenon Migdalski, ekonomista, biegły rewident
zenon.migdlaski@powszechny.pl, tel. 42 633 25 39 wew. 307
- wykonuje zadania określone w Regulaminie organizacyjnym Teatru,
- reprezentuje Teatr na zewnątrz na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

Główny księgowy – Małgorzata Kwiecińska, ekonomista, biegły rewident
malgorzata.kwiecinska@powszechny.pl; tel. 42 633 25 39 wew. 306
Kieruje działem księgowym i nadzoruje obsługę finansową Teatru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Opublikował: Czeslaw Wojtczak
Publikacja dnia: 25.07.2019
Podpisał: Czesław Wojtczak
Dokument z dnia: 24.07.2019
Dokument oglądany razy: 147