RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP

Garderobiana- rekwizytorka

                                                                                     Łódź, dnia 4 czerwca 2019 r

 Dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi, z siedzibą przy ulicy Legionów 21,
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
garderobiana- rekwizytorka
do Działu techniczno-gospodarczego

                                                                                                    
Wymiar czasu pracy: 1 etat

W zakresie obowiązków pracownika mieścić się będzie:

1. Pobieranie kostiumów i rekwizytów do bieżących prób kostiumowych i przedstawień.
2. Prowadzenie magazynu podręcznego.
3. Utrzymanie w czystości i porządku kostiumów i rekwizytów osobistych w czasie trwania sztuki i należytego ich transportu oraz przechowywanie w przeznaczonych na ten cel pomieszczeniach po przedstawieniach i próbach.
4. Czyszczenie i naprawianie powierzonych kostiumów  oraz czyszczenie i konserwowanie obuwia i rekwizytów na bieżąco.
5. Utrzymanie porządku w garderobach.
6. Dbanie o czystość bielizny i kostiumów, przekazanie do prania i osobiście odbieranie rzeczy upranych, pranie i prasowanie drobnych części garderoby.
7. Terminowe pranie w odpowiedniej temperaturze i środkach pościeli, bielizny scenicznej, części kostiumów, ręczników, obrusów, pokrowców itp. z garderób i użytych w spektaklach.
8. Po zdjęciu przedstawienia z afisza zdawanie do magazynu wszystkich kostiumów i rekwizytów.
9. Uczestniczenie w próbach i w spektaklach.
10. Zamawianie i kupowanie nietrwałych rekwizytów koniecznych do spektakli.

Wymagania wobec kandydatów:

1. Wykształcenie średnie.
2. Wysoka kultura osobista.
3. Predyspozycje konieczne do pracy na w/w stanowisku – samodzielność, kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne , umiejętność pracy w zespole.
4. Zainteresowanie szeroko pojęta kulturą.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys zawodowy z dokładnym opisem dotychczasowych doświadczeń,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać mailowo do  dnia 30 czerwca 2019 r. roku na adres: edward.koltek@powszechny.plOpublikował: Czeslaw Wojtczak
Publikacja dnia: 23.07.2019
Podpisał: Czesław Wojtczak
Dokument z dnia: 04.06.2019
Dokument oglądany razy: 311