RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.06.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Status prawny

     Teatr Powszechny w Łodzi jest miejską instytucją kultury, której organizatorem jest miasto Łódź i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z późniejszymi zmianami.
     Teatr posiada osobowość prawną, działa we własnym imieniu i na własny rachunek.
     Siedzibą Teatru jest miasto Łódź, ul.Legionów 21, a terenem jego działania obszar całego kraju.
     Podstawowym zadaniem Teatru jest prowadzenie działalności kulturalnej z udziałem twórców i wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz rozwoju kultury i sztuki w Łodzi i regionie łódzkim, jak również na terenach pozbawionych dostępu do instytucji kulturalnych.
     Działalność kulturalna Teatru polega na przygotowaniu i realizowaniu widowisk teatralnych w siedzibie Teatru jak i poza jego siedzibą.
     Zakres działalności Teatru obejmuje również kształtowanie i prezentację oraz upowszechnianie wartości historycznych i współczesnego dorobku kultury, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę z uwzględnieniem potrzeb kulturalnych dzieci i młodzieży.
     Teatr współpracuje z innymi środowiskami twórczymi i społecznym ruchem kulturalnym.

STATUT TEATRU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNYOpublikował: Katarzyna Barska
Publikacja dnia: 29.06.2016
Podpisał: Katarzyna Barska
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 7 469