Informacja o Ochronie Danych Osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych jest Teatr Powszechny w Łodzi z siedzibą w Łodzi 91-690, ul. Legionów 21, adres e-mail: teatr@powszechny.pl.
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych przetwarzanych w Teatrze Powszechnym w Łodzi (adres e-mail : inspektor.odo@powszechny.pl).
Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.
Osoby, których dane przetwarza Teatr Powszechny w Łodzi mają :
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do informacji o celach przetwarzania
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo usunięcia danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym ),
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, w przypadku, kiedy Teatr Powszechny w Łodzi będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia


Opublikował: Czeslaw Wojtczak
Publikacja dnia: 24.05.2018
Podpisał: Czesław Wojtczak
Dokument z dnia: 24.05.2018
Dokument oglądany razy: 529
23.02.2020 // powszechny.nazwa.pl/bip